نمی دونی....

جمعه 15 آبان‌ماه سال 1383 02:25 ب.ظ نویسنده: نازنین نظرات: 6 نظر چاپ
سلام بی معرفت!
میدونم بم سر نمیزنی. میدونم اینا رو نمی خونی. اما می نویسم.نه واسه تو. واسه خودم. واسه دلم.نه!اشتباه نکن.من عاشق نیستم.اما واسه عشقی می نویسم که هیچ وقت لمسش نکردم...
میدونی چیه ؟
من یه چیزیو هیچ وقت نفهمیدم.
اینکه من تو این دنیا باید واسه خودم باشم یا مال تو؟ شایدم مال همه؟ نمی دونم. باید به دل خودم گوش کنم یا به زبون بقیه؟
اخه تو که نمی دونی نازنینم. 
نمی دونی چقدر سخته انتخاب.اونم بین دو نفر که جفتشون ادعای عاشق بودنشون میشه.مجبورم کردین انتخاب کنم.اما اشتباه کردمو همه چیو از دست دادم. فقط به خاطر تو و اون غرور مسخرت.
نه میدونی نه می خوای که بدونی.
منم اصراری ندارم که بفهمی.
حداقل این طوری به خودم دل داری میدم که از روی ندونستن این کارو کردی...