…SoMe DaY.. SoMe HoW

دوشنبه 27 اسفند‌ماه سال 1386 11:24 ق.ظ نویسنده: نازنین چاپ


روزی خواهم خندید..


به تمام اشک ها..


و به دست باد خواهم سپرد همه غصه ها را..


روزی مترسک ها را بر خواهم چید..


و عروسک ها را از زیر زمین خاک گرفته بیرون خواهم آورد..


روزی فریاد خواهم زد..


همه خواستن هایم را..


در آن بهشت سرسبز خدا..


آنجا که مردمانش لبخند می زنند و سیب میخورند..


آن روز..


در گوش تو زمزمه خواهم کرد..


همه دلتنگی هایم را..


و تو خواهی دید..


من چه معصومانه دلتنگت بودم!