کودکانه ها....

شنبه 30 مهر‌ماه سال 1384 01:40 ب.ظ نویسنده: نازنین نظرات: 45 نظر چاپ


شنبه ۳۰ مهر

۱-
ــ مامان؟!
ــبله پسرم؟
ــ میخواهم یخ بشم مامان...
ــ سردت میشه پسرم..
ــ میخواهم نقره بشم مامان...
ــ خیلی سردت میشه پسرم..
ــ منو روی بالشت بدوز مامان...
ــ این یکی عیبی ندارد...همین الان...
۲-خدایا ...
قول میدهم دختر خوبی باشم
و هیچ وقت دیگر کارهایی که تو دوس نداری انجام ندهم...
قول میدهم گریه نکنم و پا بر زمین نکوبم تا مامان را مجبور کنم
آن عروسک قشنگ که موهای طلایی دارد را برایم بخرد..

تو هم قول بده..
قول بده خدای خوبی باشی..
و کاری کنی که
وقتی مامان برای شستن لباسهای آدمهای پولدار به خانه شان میرود
مرا هم با خودش ببرد تا عروسک های قشنگ دختر های صاحب خانه را نگاه کنم...